کف شاخص کل بورس کجاست؟
کف شاخص کل بورس کجاست؟

محمود مرادی کارشناس بازار سرمایه معتقد است در موقعیت کنونی کف شاخص کل بورس یک میلیون ۸۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد است

به گزارش سرمایه فردا، محمود مرادی کارشناس بازار سرمایه معتقد است در موقعیت کنونی کف شاخص کل بورس یک میلیون ۸۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد است.

در شرایط کنونی حجم معاملات بورس بسیار پایین است و نمی تواند تغییر جدی در بازار ایجاد کند، با این حال سرانه های فروش کاهش یافته و نشان می دهد فروشنده های جدی در بازار وجود ندارد.