کاهش ۱۴ درصدی آسیب های شغلی در سال گذشته
کاهش ۱۴ درصدی آسیب های شغلی در سال گذشته

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۱۴ درصدی آسیب های شغلی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش سرمایه فردا، حوادث شغلی به آن دسته از حوادثی گفته می شود که فرد حین انجام کار یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت خود دچار جراحت, بیماری, صدمه یا فوت می شود.

در سال‌های گذشته آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در کشور مطلوب نبود است و در برخی سال ها روند افزایشی داشته است.

 کارشناسان معتقدند که حوادث در حوزه ساختمان بیشترین آمار از تلفات نیروی کار را به خود اختصاص می دهد. آنطور که آمارها می گوید بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی اتفاق می افتد و در وقوع بیش از ۸۰ درصد حوادث کار, عامل انسانی نقش موثری دارد.

 احمد رضا پرنده ، مدیر کل بازرسی وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی درباره حوادث شغلی ناشی از کار گفت: در سال ۱۴۰۱ آسیب های شغلی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴ درصد کاهش یافته است .

وی افزود: میزان آسیب های شغلی منجر به فوت نیز در سال ۱۴۰۱ به نسبت یک سال قبل بیانگرکاهش ۱۱ درصدی این حوادث است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود:  در راستای اجرای برنامه ملی پیشگیری از حوادث ناشی از کار  وارتقا ایمنی در بخش ساختمان، در تمامی کلان شهرهای کشور تیم ویژه بازرسی کار برای  بازرسی ایمنی از کارگاه های ساختمانی تشکیل شده است.

وی افزود: بازرسان کار در تمام شهرهای کشور از کارگاه های پرخطر از جمله کارگاه های ساختمانی بازرسی می کنند.

پرنده کاهش حوادث ناشی از کار، افزایش ۲۰ درصدی کمیته های حفاظت  و ایمنی در کارگاه ها و افزایش ۵۰درصدی بازرسی از کارگاه های پرخطر را از برنامه های تحولی اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور برشمرد./تسنیم