پیش بینی ۴ میلیون زائر اربعین از ایران
پیش بینی ۴ میلیون زائر اربعین از ایران

امسال پیش بینی ۴ میلیون زائر اربعین از ایران وجود دارد، از این رو برای جلوگیری از بروز مشکلات قرارگاه هایی در سازمان راهداری، سازمان هواپیمایی و راه آهن ایجاد شده است.

به گزارش سرمایه فردا، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امسال از ابتدای ماه صفر تا ۲۵ صفر به عنوان دوره اربعین در نظر گرفته شده است، گفت: به همین دلیل باید زائران را در طول این ۲۵ روز توزیع کنیم.

شهریار آفندی زاده با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در زیرساخت اقدامات موثری انجام داده است، تصریح کرد: همچنین وزارتخانه در بخش حمل و نقل هم اقدامات موثری انجام داده است.

او با تاکید بر اینکه امسال پیش بینی می شود ۴ میلیون زائر اربعین داشته باشیم، اظهار کرد: به هر حال مشکلات ممکن است به وجود بیاید با این حال قرارگاه هابی در سازمان راهداری، سازمان هواپیمایی و راه آهن ایجاد شده است.

آفندی زاده با تاکید بر اینکه امسال پیش بینی شده زمان بازگشت افزایش یابد تا از تراکم ترافیک کاسته شود، اظهار کرد: امسال وزارت راه و شهرسازی برنامه جدی برای تسهیل خدمات به زائران داشته و همکاری های گسترده ای با نهادهای داخلی و خارجی برای تسهیل سفر اربعین انجام داده است.

بهبود ایمنی مسیرهای اربعین

رییس سازمان راهداری با اشاره به اینکه مسیرهای اربعین را برای ایمنی سازی بهبود بخشیده ایم، گفت: بالاترین بودجه در ستاد اربعین در سازمان راهداری انجام شده به طوری که ۲۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

داریوش امانی با بیان اینکه با وجود اینکه بیشترین سهم حمل و نقل اربعین مربوط به جاده ای بوده اما کمترین تاخیر اتفاق افتاده است، اظهار کرد: در حال حاضر هم اکنون ۷ هزار اتوبوس فعال در کشور داریم و برای افزایش تعداد اتوبوس های اربعین با کشورهای دیگر در حال مذاکره هستیم که به صورت استیجاری اضافه شود.

راه آهن هیچ افزایش قیمتی برای مسافران اربعین ندارد

مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه امسال با توجه به تمهیداتی که داشتیم قرارگاه اربعین را از ماه های قبل انجام داده ایم، گفت: یکی از اقدامات این قرارگاه ریل گذاری در مسیر خرمشهر و شلمچه بوده است.

صالحی با بیان اینکه مسافران را از خرمشهر به شلمچه به صورت رایگان انجام می شود، تصریح کرد: پارکینگی به حدود ۲۰ هکتار کنار ایستگاه راه آهن خرمشهر پیش بینی شده است و مسافرانی که با خودرو می آیند می توانند از خدمات راه آهن استفاده کنند.

او با بیان اینکه راه آهن هیچ افزایش قیمتی برای مسافران در اربعین نخواهند داشت افزود: همچنین ایستگاه اهواز توسعه پیدا کرده تا خدمت رسانی مناسب‌تری به زائران اربعین داشته باشد.

صالحی با بیان اینکه امسال درجه هوا در کربلا تا حدود ۵۰ درجه خواهد بود، تصریح کرد: به همین دلیل پیش بینی می شود که امسال بیشترین تعداد مسافر از مرز کرمانشاه به عراق منتقل شوند.تعداد پروازها در زمان اربعین افزایش خواهد یافت.

۱۵۰ پرواز به صورت هفتگی در عراق

رییس سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به اینکه تعداد پروازها در زمان اربعین افزایش خواهد یافت، گفت: امسال با توجه به برنامه ریزی های که انجام شده تعداد فرودگاه های بیشتری درگیر خواهیم کرد.

محمدی بخش با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۰ پرواز به صورت هفتگی در عراق داریم، تصریح کرد: تعداد پروازها به عراق به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.