پیش بینی درآمد ۲۳۰ میلیارد تومانی فولاد واقعی است؟
پیش بینی درآمد ۲۳۰ میلیارد تومانی فولاد واقعی است؟

افت درآمد فولاد در تابستان آغاز شده همین مسأله تحقق پیش بینی درآمد ۲۳۰ میلیارد تومانی فولاد را با چالش مواجه خواهد کرد، زیرا عملکرد فولاد مبارکه در تیر ماه افت ۸ درصدی در فروش را تجربه کرد

به گزارش سرمایه فردا، افت درآمد فولاد در تابستان آغاز شده همین مسأله تحقق پیش بینی درآمد ۲۳۰ میلیارد تومانی فولاد را با چالش مواجه خواهد کرد، زیرا عملکرد فولاد مبارکه در تیر ماه افت ۸ درصدی در فروش را تجربه کرد که این می تواند ناشی از افت تولید تحت تاثیر سهمیه بندی برق، رکود بازار و… باشد.

در واقع گزارش ماهانه شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد نشان می دهد که در تیر امسال موفق به فروش ۲۰,۹۲۰ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته کاهش ۸ درصدی داشته است. میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان تیر ماه مبلغ ۲۱,۰۰۱ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه تغییری نداشته است.

مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ تا پایان تیر ماه مبلغ ۸۴,۰۰۳ میلیارد تومان بوده که تغییر چندانی نسبت به مدت مشابه سال قبل نداشته و از آنجایی که در تابستان چالش تامین برق و رکود بازار جهانی جدی است احتمالا میزان تولید و فروش فولاد مبارکه افت داشته باشد هرچند موضوع تغییر قیمت جهانی کامودیتی ها هم متغیری است که نباید آن را نادیده گرفت.

همچنین گزارش ماهانه فولاد از نظر مقداری نشان میدهد که در تیر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۷۷۳,۰۰۰ تن محصول شده که نسبت به ماه گذشته کاهش ۷ درصدی داشته است. شرکت فولاد مبارکه در آخرین برآورد درآمد سال جاری اعلام کرده است که پیش بینی فروش ۲۳۰ هزار میلیارد تومان با حاشیه سود ناخالص ۳۹ درصدی خواهد داشت.

با توجه به اینکه برای سال مالی ۱۴۰۲ توانسته تا پایان تیر حدود ۳۶ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد احتمال تحقق درآمد پیش بینی شده وجود دارد مشروط به اینکه سهمیه بندی برق و افت فشار گاز در زمستان بیش از بر تولید شرکت اثر نگذارد.