پیش بینی بورس در پاییز ۱۴۰۲
پیش بینی بورس در پاییز ۱۴۰۲

پیش بینی بورس در پاییز ۱۴۰۲ برای بسیاری از سهامداران اهمیت بالایی دارد. سارا فلاح با ارزیابی خبرها به پیش بینی بازار پرداخته است.

به گزارش سرمایه فردا، پیش بینی بورس در پاییز ۱۴۰۲ برای بسیاری از سهامداران اهمیت بالایی دارد. سارا فلاح کارشناس بورس با ارزیابی خبرهایی همچون نرخ تسعیر ارز، اصلاح قیمت خودرو و تجدید ارزیابی به پیش بینی بازار پرداخته است.