پیش بینی بورس در تابستان ۱۴۰۲
پیش بینی بورس در تابستان ۱۴۰۲

سارا فلاحی کارشناس بورس در گزارشی تصویری به وضعیت بازار سرمایه در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۲را بررسی کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، پیش بینی بورس در تابستان ۱۴۰۲ تا حدود زیادی وابسته به سیاست گذاری های دولت و تعیین وضعیت ورود و خروج پول بستگی دارد.

سارا فلاحی کارشناس بورس در گزارشی تصویری به وضعیت بازار سرمایه در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۲را بررسی کرده است.