٢٠ میلیارد دلار قاچاق در کشورمان انجام می شود؟
٢٠ میلیارد دلار قاچاق در کشورمان انجام می شود؟

به گزارش سرمایه فردا، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه آمار قاچاق کالا زیبنده این نظام نیست، تاکید کرد: ٢٠ میلیارد دلار قاچاق در کشورمان انجام می‌شود و باید بپذیریم که بخشی از آن به صورت رسمی انجام می‌شود.

سید مجید رضوی در نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات با اشاره به ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی گفت: تمام‌ دستگاه‌ها منتظر این اتفاق خوب بودند تا مسائل و مشکلاتی که تجارت کشور گریبان گیر آن است را بتوانیم سامانه محور مدیریت کنیم. 

وی با بیان اینکه گمرک مرزبان تجارت است، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کردیم که گمرک در اجرای این حجم از تکالیف با این امکانات نمی‌توانست موفق باشد اما با تغییرات مدیریتی این تکالیف محقق شدند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: اقتصاد کشورمان به جهت تحریم‌های فلج‌کننده مستثنیاتی دارد که کار ما را پیچیده کرده و در امور تجارت این مستثنیات باعث شده مشکلاتی ایجاد شود. در واقع، این مستثنیات باعث می‌شود که اقدامات متفرقه برای اجرای سیاست‌ها انجام شود. 

رضوی با بیان اینکه مقابله با قاچاق باید سامانه‌محور باشد و در این شرایط به غیر از استفاده از سامانه  قاچاق کنترل‌پذیر نیست، تصریح کرد: این نوع سازوکار گمرکاتی با این تعداد گمرک در سایر کشورها بعید است و آنچه که بر روابط تجاری ما حاکم است بحث قاچاق  بوده که کالاهای قاچاق در عموم بازار‌های سطح کشور به وفور دیده می‌شود که یکی از دلایل این وضعیت، همان مستثنیات است.

وی افزود: اختلاف نظر در تصمیمات وجود دارد و تمام تلاش ما باید این باشد که باید در چارچوب قانون اقدام کنیم. باید با جدیت و با هماهنگی با ستاد جلوی اقدامات خارج از چارچوب‌های قانون گرفته شود که البته عمده آن به دلیل کم‌اطلاعی مدیران استانی است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه آمار قاچاق کالا زیبنده این نظام نیست، خاطرنشان کرد: ٢٠ میلیارد دلار قاچاق در کشورمان انجام می‌شود و باید بپذیریم که بخشی از آن به صورت رسمی انجام می‌شود./ایلنا