وعده بن سلمان به کشور های خاورمیانه چه بود؟
وعده بن سلمان به کشور های خاورمیانه چه بود؟

وعده بن سلمان به کشور های خاورمیانه چه بود؟ او گفت: می‌خواهم قبل از آنکه از دنیا بروم، خاورمیانه را در صدر دنیا ببینم.

به گزارش سرمایه فردا، محمد بن سلمان گفت: من باور دارم خاورمیانه، اروپای جدید خواهد بود و ۵ سال دیگر عربستان کشوری کاملا متفاوت است.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی افزود: این جنگ سعودی است. این جنگ من است. می‌خواهم قبل از آنکه از دنیا بروم، خاورمیانه را در صدر دنیا ببینم.

وعده بن سلمان به کشور های خاورمیانه چه بود؟ ویدیو زیر را ببینید؛