وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی
وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی

پایان یکم مرداد، حقوق همه‌ی بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی پرداخت شد.

به گزارش سرمایه فردا، پرداخت مستمری تیرماه بازنشستگان کارگری با تاخیر یک یا دو روزه همراه بود؛ هر ماه از بیستم، مستمری‌ها براساس حروف الفبا واریز می‌شود اما در مورد تیرماه، برخی بازنشستگان تا روزهای آخر ماه نتوانستند حقوق خود را دریافت کنند.

پیگیری‌های ما از کانون عالی و سازمان تامین اجتماعی نشان داد که تا اول مرداد، مستمری تیرماه برای همه‌ی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان واریز شده است.

ظاهراً به علت روزهای تعطیل آخر هفته و ناهماهنگ شدن سیستم ورودی پول به بانک‌ها، یک یا دو روز در پرداخت متداول مستمری‌ها تاخیر افتاده است.

پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری در ماه‌های آینده به همان روال سابق از بیستم هر ماه براساس حروف الفبا انجام خواهد شد./خبرآنلاین