نماد وپخش در ۴ ماهه امسال رشدی ۶۷درصدی کسب کرد
نماد وپخش در ۴ ماهه امسال رشدی ۶۷درصدی کسب کرد

نماد وپخش در ۴ ماهه امسال رشدی ۶۷درصدی کسب کرد شرکت کارخانجات داروپخش با نماد وپخش در ۴ ماهه امسال رشدی ۶۷درصدی کسب کرد.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت کارخانجات داروپخش با نماد وپخش در ۴ ماهه امسال رشدی ۶۷درصدی کسب کرد و به درآمد  ۱۴۲۸ میلیارد تومان رسید.
شرکت کارخانجات داروپخش با نماد وپخش طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ معادل ۴۰۵ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۶۸ درصد افزایش داشته است.
«دارو» با سرمایه ثبت شده ۲۶۰ میلیارد تومان ریال در عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴۲۸ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد رشد داشته است.
در واقع شرکت توزیع داروپخش از شرکت های زیرمجموعه ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۰ درصدی به ازای هر سهم ۴۴۸ تومان سود محقق کرده و در سه ماهه فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته و البته باید توجه داشت که این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته است.

سال گذشته به ازای هر سهم ۷۰۳ تومان سود ساخت
همچنین شرکت هلدینگ داروپخش با نماد وپخش با سرمایه ثبت شده ۳۵۵ میلیارد تومان در پایان سال مالی جاری با پی بر ایی ۲ به ازای هر سهم ۷۰۳ تومان سود ساخته بود، اما در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ عملکرد ضعیفی از خود نشان داده و کمتر از دو تومان به ازای هر سهم سود ساخته است.
از مهمترین دلایلی که شرکت های صنعت پخش برای کاهش حاشیه سود خود عنوان می کنند؛ افزایش هزینه حمل و نقل، ریسک بالای موجود در این صنعت، ابهام در قوانین برای شرکت‌های پخش، تعیین حاشیه سود دستوری برای شرکت های پخش دارو و… عنوان می شود.

شاید یکی از دلایل کاهش حاشیه سود شرکت ها در چند وقت اخیر مربوط به مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری و بروز نوعی تعارضات با شرکت های خرده فروشی بوده است.