نرخ خوراک پتروشیمی ها تا پایان برنامه هفتم فرموله شد
نرخ خوراک پتروشیمی ها تا پایان برنامه هفتم فرموله شد

احسان خاندوزی در خصوص خبر خوش بورسی گفت: این خبر در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست، در واقع نرخ خوراک پتروشیمی ها تا پایان برنامه هفتم فرموله شد.

به گزارش سرمایه فردا، وزیر اقتصاد با اشاره به این که مصوبه قبلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد، افزود: در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز، سوخت و خوراک و امثالهم کسب درآمد کند؛ اما دستیابی به این رقم نیازمند قیمت‌هایی شبیه مصوبه‌ای بود که در انتهای خرداد ماه در هیات وزیران مصوب و ابلاغ شد.

احسان خاندوزی در خصوص خبر خوش بورسی گفت: این خبر در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست، در واقع نرخ خوراک پتروشیمی ها تا پایان برنامه هفتم فرموله شد.

این مصوبه از دو جهت مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت. اول از جهت مُهر محرمانه ای که به اشتباه بر روی این مصوبه درج شده بود؛ و دوم از جهت زمان اجرا که بجای ابتدای فروردین از روز ابلاغ مصوبه یعنی پایان خردادماه در نظر گرفته بود.

دو ایراد هیات تطبیق

هیات دولت نه تنها این دو ایراد هیات تطبیق را رفع کرد، بلکه با هدف این که در عمل نشان دهد هیات دولت مساله چشم انداز با ثبات و سودآوری صنایع را بیش از تامین بودجه خود در اولویت دارد، در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرد.

به این نحو که در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق مصوبات مجلس ارسال خواهد شد نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یکسال قبل، تعیین می شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.

برای آنکه گام مهم‌تر پیش‌بینی پذیری آینده برداشته شود این مصوبه را تا پایان برنامه هفتم توسعه تمدید کرد.