میزان تجارت خارجی کشور در دو سال گذشته
میزان تجارت خارجی کشور در دو سال گذشته

به گزارش سرمایه فردا، میزان تجارت خارجی کشور در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم به ۴۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۷۶ میلیارد دلار رسید.

راستای سیاست دولت مبنی بر دیپلماسی تجاری و افزایش مبادلات تجاری با کشورها به ویژه همسایه‌ها،‌و بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان تجارت خارجی در دولت سیزدهم (۱۴۰۰/۶/۱ لغایت  ۱۴۰۲/۱۰/۳۰) به ۲۷۶ میلیارد دلار رسیده که از این رقم ۳۱۴ میلیون و ۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۵ میلیارد و ۸۰۴ میلیون دلار از ایران صادرات شده است.

براساس این گزارش میزان واردات در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم به میزان ۹۵ میلیون و ۸۵۸ هزار تن و به ارزش ۱۴۹ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار بوده است.

این گزارش در مورد جزئیات آمار عملکرد تجاری کشور در دولت یازدهم می‌افزاید: در ۷ ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم (۱۴۰۰/۶/۱ لغایت پایان اسفند ۱۴۰۰) ۷۶ میلیون و ۷۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار صادر و ۲۵ میلیون و ۸۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار وارد کشور شد.

براساس این گزارش حجم کل تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۱ به میزان حدود ۱۶۱.۵ میلیون تن و به ارزش حدود ۱۱۴.۵ میلیارد دلار بوده است که از این رقم ۱۲۴ میلیون و ۲۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار به صادرات و ۳۷ میلیون و ۳۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۰ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار به واردات اختصاص یافت.

براساس این گزارش، در ۱۰ ماه سال جاری نیز ۱۱۳ میلیون و ۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار صادر و ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار وارد کشور شده است./ فارس