مقایسه عملکرد شرکت های پخش بورسی
مقایسه عملکرد شرکت های پخش بورسی

مقایسه عملکرد شرکت های پخش بورسی حکایت از این دارد که سال گذشته دتوزیع و سال جاری هجرت عملکرد بهتری ثبت کرده اند.

به گزارش سرمایه فردا، سهم صنعت پخش در تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۰ درصد است در حالی که طبق برنامه ششم توسعه سهم این صنعت تاکنون باید به حداقل ۱۵ درصد می رسید و این موضوع به دلیل نقش پخش در تکمیل حلقه های زنجیر تولید دارد.
در حال حاضر شرکت های بزرگ پخش در بورس حضور دارند و به دلیل اینکه گزارش عملکرد آنها در کدال منتشر می شود با ارزیابی وضعیت آنها می توان وضعیت صنعت پخش در کشور را مورد ارزیابی قرار داد.
براساس عملکرد سال مالی اخیر حاشیه سود خالص شرکت های پخش حوزه دارو از جمله توزیع دارو، پخش و هجرت حدود ۷ و حاشیه سود عملیاتی آنها در محدوده بین ۸ تا ده ثبت شده است و به دلیل اینکه دتوزیع ارزش بازار بالاتری دارد به ازای هر سهم سود خالص بیشتری ساخته بود و بعد از آن نماد پخش عملکرد بهتری ثبت کرده بود.

عملکرد شرکت توزیع داروپخش
در واقع شرکت توزیع داروپخش ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۰ درصدی به ازای هر سهم ۴۴۸ تومان سود محقق کرده و در سه ماهه فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته و البته باید توجه داشت که این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته است.

برنامه های پخش البرز برای جبران کاهش سود
همچنین پخش البرز با نماد پخش در سال مالی اخیر هزینه مالی به سود عملیاتی ۱۸ درصدی داشته در حالی که در سال قبل تر این نسبت حدود ۲۲ درصد بوده و نشان دهند افزایش حاشیه سود شرکت است. هرچند عملکرد. سه ماهه شرکت هم به نسبت مدت مشابه سال قبل ضعیف شده، به طوری که در ۳ ماهه فصل بهار به ازای هر سهم حدود ۳۷ تومان سود ساخته بود در حالی که سال گذشته فصل بهار شرکت ۵۷ تومان به ازای هر سهم سود ساخته بود.
از این رو پخش البرز برای جبران کاهش سود برنامه های همچون تمرکز بر افزایش تعداد مشتریان در مراکز استان‌ها، تمرکز بر کالاهای با حاشیه سود بالا، تمرکز بر فروش سازمانی و نمایندگی‌ها و مذاکره با تامین‌ کنندگان جهت انجام عملیات بازاریابی و تبلیغاتی، افزایش ویزیتورها و بهبود سبد پخش را برنامه ریزی کرده است.

رشد سود شرکت پخش هجرت
شرکت پخش هجرت با نماد هجرت در سال مالی گذشته با پی بر ایی ۷ به ازای هر سهم ۴۰۶ تومان سود ساخته بود و با در نظر گرفتن اینکه ارزش بازار این شرکت حدود ۳ هزار میلیارد تومان است سودسازی کنونی سهم در فصل بهار ۱۴۰۲ که ۱۲۵ تومان به ازای هر سهم ثبت شده قابل قبول است و تا پایان سال احتمالا شرکت می تواند به پی بر ایی ۵ هم برسد.
همچنین شرکت هلدینگ داروپخش با نماد وپخش با سرمایه ثبت شده ۳۵۵ میلیارد تومان در پایان سال مالی جاری با پی بر ایی ۲ به ازای هر سهم ۷۰۳ تومان سود ساخته بود، اما در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ عملکرد ضعیفی از خود نشان داده و کمتر از دو تومان به ازای هر سهم سود ساخته است.
از مهمترین دلایلی که شرکت های صنعت پخش برای کاهش حاشیه سود خود عنوان می کنند؛ افزایش هزینه حمل و نقل، ریسک بالای موجود در این صنعت، ابهام در قوانین برای شرکت‌های پخش، تعیین حاشیه سود دستوری برای شرکت های پخش دارو و… عنوان می شود.