مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها مغایر قانون
مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها مغایر قانون

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها مغایر قانون و باطل اعلام کرد.

به گزارش سرمایه فردا، تعیین نرخ هفت هزار تومانی توسط دولت برای خوراک پتروشیمی‌ها در حالی انجام شده است که از تاریخ اعلام این نرخ تاکنون روند بورس منفی شده است و دولت نیز همچنان بر این نرخ پافشاری می‌کند.

دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ همتی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از این‌رو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است.

طی هفته های گذشته سخنگوی دولت از مخالفت کمیسیون اقتصادی دولت با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی خبر داده بود./فارس