مصرف برق کولرها در ایران از مصرف برق مشترکان دیگر بالاتر است
مصرف برق کولرها در ایران از مصرف برق مشترکان دیگر بالاتر است

مصرف برق کولرها در ایران از مصرف برق همه مشترکان خانگی، کشاورزی و صنعتی در کشور مصر با ۱۰۹ میلیون جمعیت و تولید ناخالص داخلی ۴۰۴ میلیارد دلاری، بیشتر است.

به گزارش سرمایه فردا، اوج بار مصرف برق کشور بر اساس آمار مدیریت شبکه برق در تابستان سال جاری از ۷۳ هزار مگاوات فراتر رفت که ۳۲ هزار مگاوات از این اوج بار مرتبط با مصرف برق وسایل سرمایشی در فصل گرم است.

میزان مصرف برق کولرهای ایران به حدی است که با اوج بار مصرف برق کشور مصر با ۱۰۹ میلیون جمعیت و تولید ناخالص داخلی ۴۰۴ میلیارد دلاری برابری می‌کند، زیرا بر اساس آمار استاتیسکا، اوج بار مصرف برق کشور مصر ۳۱٫۹ هزار مگاوات است.

به معنای دیگر، تنها مصرف برق کولرها در ایران برای سرمایش از مصرف برق همه مشترکان خانگی، صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف کشور مصر بیشتر است.

در این راستا، علی رادمحر، کارشناس اقتصادی به خبرنگار فارس گفت: مقایسه مصرف برق کولرهای ایران با کل مصرف برق مصر دو نکته در بر دارد، مسئله اول عدد قابل توجه مصرف کولرها به دلیل عدم اعتقاد جامعه به دمای آسایش در کنار بهره‌وری پایین کولرها است و دومین مسئله نیز توان قابل ملاحظه شبکه برق ایران در تامین رفاه مردم است.

به گزارش فارس، وسایل سرمایشی در ایران از اردیبهشت ماه روشن شده و تا مهرماه همچنان فعالیت می‌کنند تا مردم را از گرمای قابل توجه مصون بدارند.

این در شرایطی است که تابستان سال جاری بر اساس اعلام سازمان ملل گرم‌ترین تابستان تاریخ بوده و در ایران نیز شاهد افزایش ۱٫۲ درجه‌ای متوسط دما بودیم. این در حالیست که هر درجه افزایش دما به رشد ۱۸۰۰ مگاواتی مصرف برق ختم می‌شود.