محاسبات حقوق ورودی گوشی های مسافری چگونه است؟
محاسبات حقوق ورودی گوشی های مسافری چگونه است؟

سرپرست دفتر فناوری گمرک ایران خواستار اعمال تغییرات قانونی مرتبط با محاسبات حقوق ورودی گوشی های مسافری شد.

طبق نامه سرپرست دفتر فناوری گمرک ایران به دانشگاه تهران، محاسبات حقوق ورودی گوشی های مسافری تغییر کرد.

در این مکاتبه با اشاره به اقدام عاجل برای جلوگیری   از تضییع حقوق دولت، حقوق ورودی در رویه مسافری برای گوشی های کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۶ درصد، موبایل ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار ۶ درصد و گوشی های بالای ۶۰۰ دلار ۶۰ درصد خواهد بود./تسنیم