لجستیک یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی
لجستیک یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی

توسعه بخش لجستیک یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی کشورهاست که پشتیبان فعالیت‌های تجاری و تولیدی بوده و شامل شبکه‌ای از فعالیت‌ها و خدمات است

به گزارش سرمایه فردا، براساس این گزارش توسعه بخش لجستیک یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی کشورهاست که پشتیبان فعالیت‌های تجاری و تولیدی بوده و شامل شبکه‌ای از فعالیت‌ها و خدمات است که جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی فیزیکی کالاها در داخل و خارج از مرزها را پشتیبانی می‌کند.

ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی موقعیتی استثنایی در منطقه غرب آسیا دارد و به‌طور بالقوه یک کشور تجاری – لجستیکی است و مزیت‌های لجستیک بالایی در منطقه استراتژیک خاورمیانه دارد و از این جهت اهمیت لجستیک و الزام به توسعه آن در ایران لازم است مورد مطالعه جدی قرار گیرد.در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تعیین سهم هزینه، اهمیت بخش، اشتغال‌زایی، میزان وابستگی به واردات، مصرف انواع انرژی بخش لجستیک در طول دوره ۱۳۶۵ الی ۱۳۹۵، با رویکرد روش ایستای مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای پرداخته‌ شده‌است.

نتایج پژوهش نشان‌داد که سهم هزینه لجستیک و ارزش‌افزوده آن از تولید ناخالص داخلی در ایران در طول دوره مطالعه در حال افزایش است. سهم هزینه لجستیک ۸.۵‌درصد محاسبه‌شده که در مقایسه با رقم انجمن لجستیک آمریکا ۱۶.۵‌درصد بسیار پایین است. علت آن را می‌توان به روش محاسبه هزینه حمل‌ونقل در جدول داده-ستانده نسبت داد که بخش قابل‌توجهی از هزینه حمل‌ونقل به‌عنوان فعالیت‌های جانبی در بخش‌های غیرحمل‌ونقل ثبت‌شده و در هزینه حمل‌ونقل شناسایی نمی‌شود.

در بین زیربخش‌های لجستیک حمل‌ونقل راه‌آهن و آبی دارای پتانسیل توسعه بیشتر و اثر تولیدی بیشتر ناشی از سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات هستند و این امر علامت دهی خوبی برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی (احداث واحدهای حمل‌ونقل بین‌المللی و ارائه خدمات حمل‌ونقل، بیمه و انبارداری خارجی)، است.

نتیجه دیگری که در این مطالعه حاصل شده، این است که لجستیک به‌عنوان بخش کلیدی در ایران شناخته نشده‌است، بدین معنی که باعث اثر قابل‌توجهی بر اقتصاد ندارد اما اثر اقتصاد بر لجستیک بسیار قوی ارزیابی شده‌است. علاوه‌بر این نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که میزان وابستگی به واردات لجستیک در سال‌های اخیر کاهش یافته‌است؛ هرچند که این بخش به طور ماهوی به واردات وابستگی شدیدی دارد. مشاهدات نشان‌دهنده فرسودگی وسایل حمل‌ونقل و پایین‌بودن کارآیی آنهاست.

این نتیجه با مشاهده کاهش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری نیروی کار در بخش حمل‌ونقل که به سطحی پایین‌تر از میانگین کل اقتصاد نزول کرده، سازگاری دارد. به همین جهت به بخش‌خصوصی توصیه می‌شود بازسازی و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل با استفاده بیشتر از فناوری‌های نو از اولویت‌های فعالان این بخش باشد. مشروح این گزارش در روزهای آینده منتشر خواهد شد./دنیای اقتصاد