ضرورت هم‌راستایی رشته فعالیت‌های صنعتی با زنجیره ارزش
ضرورت هم‌راستایی رشته فعالیت‌های صنعتی با زنجیره ارزش

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، بر هم‌راستایی رشته فعالیت‌های صنعتی با زنجیره ارزش تاکید کرد و گفت: امروزه این امر یک الزام است که باید به آن توجه جدی شود.

به گزارش سرمایه فردا، «احمد تشکینی» در سمینار «شهر پوشاک، طلیعه مدل اقتصادی مدیریت زنجیره ارزش» با اشاره به اقدامات مهم انجام شده در موسسه در راستای مدیریت زنجیره ارزش افزوده، از آمادگی همکاری این نهاد پژوهشی با صنایع از جمله صنایع پوشاک کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: در سال‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد متفاوتی نسبت به مدیریت زنجیره ارزش افزوده داشته است، به‌طوری که برنامه های راهبردی در این زمینه در صنایع مختلف از جمله صنعت پوشاک تدوین و تهیه شده است.

تشکینی بر توجه به مدیریت زنجیره ارزش افزوده در صنایع تاکید کرد و گفت: کم‌توجهی به این مقوله باعث ایجاد چالش‌هایی در صنایع مختلف شده است.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح‌کرد: امروزه رقابت پذیری صنایع از طریق مدیریت زنجیره ارزش امکان پذیر است و در صنایع ساخت محور از جمله پوشاک زنجیره ارزش معنای متفاوتی دارد.

وی ادامه‌داد: در صنعت پوشاک و نساجی مواد اولیه مهم نیست، بلکه زنجیره پیشین و پسین در این صنعت نقش مهمی خواهد داشت؛ به‌طوری که اجزای نامرئی زنجیره ارزش سهم بالایی در توسعه این صنعت دارند./ایرنا