شرایط استخدام دولتی در سال ۱۴۰۲
شرایط استخدام دولتی در سال ۱۴۰۲

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شرایط استخدام دولتی در سال ۱۴۰۲ گفت: همه افرادی که در دولت می‌خواهند استخدام شوند باید از مسیر استخدام وارد شوند.

به گزارش سرمایه فردا، میثم لطیفی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شرایط استخدام دولتی در سال ۱۴۰۲ گفت: همه افرادی که در دولت می‌خواهند استخدام شوند باید از مسیر استخدام وارد شوند.