شاخص‌ سازها تقاضای بیشتری نسبت به نمادهای کوچک داشتند
شاخص‌ سازها تقاضای بیشتری نسبت به نمادهای کوچک داشتند

شاخص کل بورس مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته و روند کوتاه مدت آن صعودی است. هرچند امروز شاخص‌ سازها تقاضای بیشتری نسبت به نمادهای کوچک و متوسط داشتند.

به گزارش سرمایه فردا، شاخص کل مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته و روند کوتاه مدت آن صعودی است. هرچند امروز شاخص‌ سازها تقاضای بیشتری نسبت به نمادهای کوچک و متوسط داشتند. اما شاخص هم‌وزن هم مقاومت خود را شکسته و روند کوتاه مدت آن نیز صعودی است.


ارزش معاملات خرد

 ارزش معاملات خرد عدد ۶۱۹۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۶ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۶ درصد افزایش داشته است.

 در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱۴۵۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۳۲۷ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده و این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱۰۰۷ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت روز شنبه شاهد ۹۱۹ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

 ارزش صف‌های خرید ۳۸۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین هفتگی ۷۷ میلیارد تومان افزایش داشته است.
از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۳۵ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۲۹ میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار
  بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۸۳۲ میلیارد تومان (۱.۴ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات ۴۵۰ میلیارد تومان (۲.۳ برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات ۴۳۲ میلیارد تومان (۱.۴ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه چوبی با ارزش معاملات ۲۴ میلیارد تومان (۳.۴ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات ۴۵۰ میلیارد تومان (۲.۳ برابر میانگین هفتگی) و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات ۱۶۰ میلیارد تومان (۲.۲ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.