شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در خرداد ماه
شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در خرداد ماه

شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در خرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲.۲ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل و بررسی بخش حقیقی حوزه صنعت و معدن اقتصاد ایران در خردادماه ۱۴۰۲ پرداخت؛ تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است.

شاخص تولید بخش صنعت به‌دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد طی خرداد سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۰.۸ درصدی مواجه شده‌ است. همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۰.۸ و ۰.۲ درصدی داشته اند که تحت تاثیر قطعی برق صنایع در خرداد ماه بوده است.

در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته‌فعالیت صنعتی بورسی ۹ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۶ رشته‌فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

گروه‌های «تجهیزات برقی»، «دارو»و «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «سایر کانی غیرفلزی» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.

همچنین طی خردادماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «سایر کانی غیرفلزی» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌ فعالیت‌های «کاشی و سرامیک» و «شیمیایی به‌جز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید ثبت کرده‌اند.

طبق بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، طی خرداد سال ۱۴۰۲، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۰.۵ درصدی مواجه شده است.

در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشته‌فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند. رشته‌فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «لاستیک و پلاستیک» و «سایر کانی غیرفلزی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «شیمیایی به‌جز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش ثبت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش رشد سه ماهه شاخص تولید فعالیت‌های صنعتی بورسی نسبت به بهار سال گذشته ۵.۵ درصد و شاخص فروش این صنایع در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۴.۳ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس در خرداد سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت ۰.۶ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به ۱۶.۷ درصد رسیده است.

میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در خرداد سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۴.۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۳۴.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد./ایرنا