سه سناریو احتمالی پیش روی اقتصاد ایران
سه سناریو احتمالی پیش روی اقتصاد ایران

یک اقتصاددان درباره سه سناریو احتمالی پیش روی اقتصاد ایران درباره نرخ رشد نقدینگی توضیح داد.

به گزارش سرمایه فردا، پیمان مولوی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی یا سناریو شما برای حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۲ چیست؟ اظهار داشت: به نظر من نقدینگی در سال ۱۴۰۲ سه سناریو خواهد داشت.

وی افزود: سناریویی که شانس کمتری دارد، همان رشد ماهانه ۲.۵ درصدی است؛ یعنی بقای همین رشد نقدینگی است. ما امیدواریم چنین اتفاقی بیفتد.

ابن کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سناریو دوم که سناریو محتمل است، رشد ماهانه ۳ درصدی نقدینگی است که رشد نقدینگی را ۳۶ درصد در سال می‌کند.

مولوی متذکر شد: سناریو بدبینانه هم رشد تقریبا نزدیک ۴ درصدی نقدینگی است که شانس تحقق این سناریو ۲۰ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: شانس سناریو اول، یعنی رشد ۲.۵ درصدی هم ۲۰ درصد و ۶۰ درصد حرکت در نقدینگی حدود ماهانه ۳ درصد است./خبرآنلاین