سهمیه مناطق آزاد برای واردات کالا حدود ۵۰۰ میلیون دلار است
سهمیه مناطق آزاد برای واردات کالا حدود ۵۰۰ میلیون دلار است

حسین گروسی گفت: سهمیه مناطق آزاد برای واردات کالا ۵۰۰ میلیون دلار است و از عوارض واردات این کالاها باید تامین مالی برای ایجاد زیرساخت ها انجام شود.

به گزارش سرمایه فردا، مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه ماکو بزرگترین منطقه آزاد کشور است، گفت: تاکنون یک ریال هم برای ایجاد زیرساخت به منطقه آزاد ماکو داده نشده است.
حسین گروسی با تاکید بر اینکه درآمد مناطق آزاد بسیار محدود است، افزود: الگوی مناطق آزاد در دنیا بسیار موفق است در حال حاضر ۴ هزار منطقه آزاد در دنیا داریم که ۱۵۰۰ منطقه آزاد در یک سال گذشته ایجاد شده اند. به همین دلیل می توان ادعا کرد که مناطق آزاد می توانند منجر به جهش اقتصادی شوند اما در ایران گاهی رقبای خارجی مانند امارات، عمان و ترکیه جوهایی ایجاد می کنند که منجر به تضعیف مناطق آزاد ایران شوند.
او با بیان اینکه  منطقه آزاد ماکو به دلیل همسایگی با ارس می تواند های گردشگری ترکیبی شود، تصریح کرد: در حال حاضر زیرساخت برای ماکو در حال شکل گیری است و فرودگاه هم به زودی ساخته بهره برداری می شود.
او با تاکید بر اینکه ۱۸۲۰ هکتار زمین برای ایجاد انبارها و… در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: تفاهم‌نامه ای که با منطقه سرخس منعقد کرده ایم می تواند ارتباط ریلی و جاده ای را توسعه دهد، امروز معتقدیم که اگر در لجستیک موفق شویم می توانیم درآمد خوبی عاید کشور کنیم.
گروسی با تاکید بر اینکه کریدور سرخس به بازرگان می تواند در ترانزیت کالا اقدامات موثری انجام دهیم، اظهار کرد: به طور قطع موضوع ترانزیت جزو پروژه های ملی محسوب می شود و تنها به منطقه ماکو مربوط نمی شود.
او با بیان اینکه سالانه یک میلیون نفر از مرز بازرگان عبور می کنند و به سمت ترکیه می روند، اطهار کرد: اگر ساماندهی گمرکی اتفاق بیفتد مبادله کالا افزایش می یابد. همچنین موضوع مبادله خودرو بین ایران و ترکیه افزایش خواهد یافت.
او با بیان اینکه  سال گذشته ۷ میلیارد دلار با ترکیه مبادله داشته ایم که قرار شده در بازه زمانی دو ساله به ۱۴ میلیارد دلار برسد، اظهار کرد: سهمیه مناطق آزاد برای واردات کالا است به طوری که سهمیه هر منطقه حدود ۵۰۰ میلیون دلار  می شود و از عوارض واردات باید تامین مالی برای ایجاد زیرساخت ها انجام شود.