رشد ارزش ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه‌های صادره صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی
رشد ارزش ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه‌های صادره صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌کرد: ارزش ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه‌های صادره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی (تحت پوشش ایمیدرو) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۱۱۲ درصدی داشته است.

به گزارش سرمایه فردا، مجموع ارزش ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی که برای معادن بخش خصوصی صادر شده، در سال ۱۴۰۰ برابر با ١٩ هزار و ۶٧۴ میلیارد ریال بوده است.

در یک روند صعودی و در سال ۱۴۰۱، این میزان تا بیش از ۱۱۲ درصد افزایش یافت و به ۴١ هزار و ٧۴٧ میلیارد ریال رسید.

سرمایه این صندوق نیز از پنج‌هزار میلیارد ریال به ١۶ هزار میلیارد ریال در سال گذشته افزایش یافته بود.

کاهش ریسک سرمایه گذاری و تسهیل تامین منابع مالی، از رویکردهای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است. این نهاد پشتیبان توسعه معادن بخش خصوصی، زیرمجموعه ایمیدرو قرار دارد./ایلنا