راهبردهای بین المللی منطقه آزاد چابهار
راهبردهای بین المللی منطقه آزاد چابهار

به گزارش سرمایه فردا، یوسف باور مشاور و مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد چابهار در یادداشتی با عنوان راهبردهای بین المللی منطقه آزاد چابهار به چشم انداز دیپلماسی اقتصادی ایران پرداخته است.

با توجه به اینکه تحولات در نظام بین الملل و ظهور قدرتهای اقتصادی در قاره آسیا ، باعث شده تا نظم اقتصادی آینده جهان به سمت این قاره تغییر کند و پروژه های همگرائی منطقه ای مانند یک کمربند یک جاده توسط چین طراحی شده، ایران هم بایستی گام های برای قرار گرفتن در نقشه تجارت جهانی ترسیم کند.
از طرف دیگر یکی از اساسی ترین معیارهای مناسبات سیاسی منطقه ای و بین المللی ایران در خصوص کشورهایی چون عمان، هند، چین و افغانستان بر پایه سیاست های توسعه ای بندر چابهار تبیین شده است. در واقع چابهار دروازه اصلی تجارت هند با کشورهای آسیای میانه، قفقاز، روسیه و اوراسیا است، به همین دلیل می تواند ستون مهم ارتباطات بین آسیای میانه با آسیای جنوبی تلقی شود و نقش منطقه آزاد چابهار در آینده به عنوان تنظیم کننده مناسبات موثر است.
از این رو منطقه آزاد چابهار با حمایت از پروژه های زیرساختی همچون تکمیل راه آهن، اجرای ۱۷ پروژه پسکرانه زمینه اتصال کریدورهای بین المللی در این منطقه را فراهم کرده است.
در همین راستا با حضور در نمایشگاه های بین المللی در کشورهای مختلف آمادگی برای توسعه بیش از پیش همکاری های چند جانبه حمل و نقلی اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان و هند گرفته تا آسیای میانه به طور اخص ارمنستان و روسیه را اعلام کرده است.
در حال حاضر جریان تجارت کالا بین کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا با کشورهای آسیای میانه و اروپایی حکایت از ظرفیت‌های بسیار بالای کریدور شمال- جنوب برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. همچنین با بهبود فضای کسب و کار و تقویت تعامل با جهان به ویژه کشورهای منطقه بدون تردید فضای مناسب تعاملی با جهان، سرمایه‌گذاران را به سمت ظرفیت های بالقوه منطقه آزاد چابهار به عنوان بهشت سرمایه گذاری سوق می دهد، اما برای ایجاد و تقویت کریدورهای چابهار به شمال ایران و همچنین کریدور چابهار به شمال غرب ایران در آینده باید نقش منطقه آزاد چابهار را به عنوان عامل محوری در ترانزیت پذیرفت.
برای تحقق اهداف تعیین شده در راهبردهای بین المللی منطقه آزاد چابهار ایجاد بسترهای مناسب برای حضور صنایع مزیت‌دار کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، مشوق های لازم را ارائه کرده است. همچنین در معرفی بسته های سرمایه گذاری، مذاکرات پیوسته ای را با دولت ها و بخش خصوصی کشورهای همسایه داشته تا با تسهیل کسب و کار موجب رونق هرچه بیشتر سرمایه گذاری و جهش تولید و صادرات و همچنین ترانزیت کالا در این منطقه شاخص جنوب شرق کشور و سواحل مکران به عنوان بهشت سرمایه گذاری شود.