راهبردهای اقتصادی منطقه آزاد چابهار
راهبردهای اقتصادی منطقه آزاد چابهار

مسیح جوادپور معاون سرمایه گذاری و اقتصادی منطقه آزاد چابهار در یادداشتی به راهبردهای اقتصادی منطقه آزاد چابهار پرداخته است.

راهبردهای اقتصادی منطقه آزاد چابهار از این قرار است که منطقه آزاد چابهار در سال های اخیر با تمرکز بر توسعه زیرساخت های حمل و نقلی، انرژی و گردشگری ضمن اینکه به دنبال تبدیل شدن به مرکز صنایع صادرات محور است قصد دارد بخش قابل توجهی از گردشگران با مقاصد خارجی را در این منطقه جذب کند
یکی از مهمترین راهبردی منطقه آزاد چابهار تقویت اقتصاد صادرات محور در کنار توسعه تجارت با بهره مندی از کریدورهای ارتباطی بوده است. از این رو در گام نخست حمایت از صنایع کوچک تا بزرگ را در دستور کار قرار گرفته تا بستر سرمایه گذاری برای بخش خصوصی فراهم شود. در واقع منطقه آزاد برای جذب سرمایه گذاران خصوصی منافع آنها برای تولید، صادرات و بازرگانی را در بسته های سرمایه گذاری در نظر گرفته است.
همچنین تقویت زیرساخت‌ها از دیگر اقدامات منطقه آزاد چابهار در سال های اخیر بوده و کمک کرده تا این منطقه بتواند نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه گذاری امضا کند و پیش بینی می شود که روند جذب سرمایه گذاری در سال آینده رشد چشمگیری داشته باشد. به ویژه اینکه ظرفیت های منطقه مورد توجه بخش خصوصی کشورهای همسایه نیز قرار گرفته است، همانطور که در ماه اخیر قرارداد ساخت برج تجاری فاخر با مشارکت بخش خصوصی افغانستان به امضا رسید.
در حال حاضر به دلیل نزدیکی این منطقه آزاد به دریا و دسترسی آن به حمل و نقل ترکیبی باعث شده تا صنایع صادراتی در این منطقه سرمایه گذاری داشته باشند، به گونه ای که هم پروژه هایی در صنعت فولاد و پتروشیمی در دست اجرا هستند و برنامه ریزی برای اجرای پروژه های دیگر در دست اقدام است.

تقویت تجارت و گردشگری
یکی دیگر از برنامه های زیرساختی این منطقه برای تقویت تجارت و گردشگری کمک به پروژه های حمل و نقلی بوده که در این راستا تکمیل پروژه های راه آهن و همچنین توسعه کریدور محور شرق در دست اجرا قرار داشته تا میزان ترانزیت کالا از این محور که هم اکنون ۲۱۰ هزار تن کالا است و برنامه ریزی برای کالاهای هند به افغانستان و آسیای میانه افزایش یابد. در واقع با توجه به اینکه چابهار از تحریم ها معاف است سرمایه گذاران کشورهای همسایه به ویژه آنهایی که صاحب بار هستند برای همکاری در منطقه آزاد چابهار ورود جدی کرده اند.برای نمونه در توافقنامه ای منطقه آزاد چابهار با افغانستانی ها قرار شده افغانستانی ها سالانه بخش عمده‌ای بارشان را از بندر چابهار ترانزیت انجام دهند و به نوعی منطقه آزاد چابهار به هاب اصلی ترانزیت کالا به افغانستان تبدیل خواهد شد.
از طرف دیگر چند وقت پیش ۱۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد این منطقه با بخش خصوصی برای حمایت از گردشگری انجام داده و در راستای دستیابی به اهداف این بخش افزایش پروازهای چابهار را محقق کرده است به طوری که این منطقه بیش از ۵۰ سوت پرواز در هفته انجام می دهد که در مقایسه بادر یک سال گذشته افزایش ۵ برابری داشته است.