درخواست پدر داغدار مقتول محمودرضا جعفر آقایی
درخواست پدر داغدار مقتول محمودرضا جعفر آقایی

پدر داغدار مقتول محمود رضا جعفر آقایی با انتشار ویدیو از رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور جهت جلوگیری از تضییع حرمت خون به ناحق ریخته شده فرزندش و مجازات عاملین قتل استمداد طلبید.

به گزارش سرمایه فردا، پدر داغدار مقتول محمود رضا جعفر آقایی که در شب عاشورای سال گذشته جلوی چشمان فرزند خردسالش مظلومانه به ضرب گلوله به قتل رسید با انتشار ویدیو از رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور جهت جلوگیری از تضییع حرمت خون به ناحق ریخته شده فرزندش و مجازات عاملین قتل استمداد طلبید.

وی اعلام کرد بعد از گذشت یک سال از قتل فرزندم ، آمر به قتل و همدستش آزاد شدند و هنوز کیفرخواست صادر نشده أست./ منبع رکنا