درآمد آپ به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسید
درآمد آپ به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسید

درآمد شرکت آپ از ۵۲۰۰ میلیارد تومان به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسیده ایم و سود خالص شرکت آپ هم به ۹۹.۱ میلیارد تومان رسید.

به گزارش سرمایه فردا، مجمع عمومی شرکت آسان پرداخت با حضور ۸۶ درصد سهامداران برگزار شد.
مدیرعامل شرکت آسان پرداخت با اشاره به اینکه ماموریت شرکت خدمات مالی و فناوری دیجیتال است، گفت: در حال حاضر این شرکت ۱۳۰ سرویس پرداخت دارد و با ۱۸ بانک قرارداد دارد و براساس همین خدمات ۲۱ میلیون کاربر فعال مامانه و یک میلیون کاربر فعال روزانه دارد
فراهانی با بیان ۴۸ درصد تراکنش های اینترنتی متعلق به آپ است، افزود:
در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشدی ۱۲ درصدی عملیاتی داشته ایم البته در شرکت های جانبی این رشد سه برابر بوده و در سود خالص حدود ۴ درصدی ثبت شده و در شرکت های جانبی هم با رشدی ۲۵۰ درصدی از زیان خارج شده اند.
او با تاکید بر اینکه در ۶ شرکت جانبی سهامی بالای ۵۰ درصد داریم، اظهار کرد: در حوزه عملیاتی استراتژی ۵ ساله شرکت را تکمیل کرده ایم و در راستای حاکمیت شرکتی اقدامات موثری انجام داده ایم و در بخش مالی با مدیریت ریسک، ارتقای شفاف و بهبود سلامت عملکرد شرکت را بهبود بخشیده ایم.
فراهانی با بیان اینکه شبکه نمایندگی را سال گذشته بهبود بخشیده ایم، گفت: فروش پوز که سودآورترین برنامه غیرعملیاتی شرکت است را سال گذشته توسعه داده ایم.
مدیرعامل شرکت آسان پرداخت با اشاره به اینکه در گروه آسان پرداخت ۸۰۵ نفر مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: در حال حاضر بیشتر نیروهای آسان پرداخت زیر ۳۵ سال و با تحصیلات دانشگاهی هستند.
او با تاکید بر اینکه شرکت را با وجود کاهش هزینه ها سودآور نگهداشته ایم، اظهار کرد: در ۴ سال گذشته درآمد شرکت آپ از ۵۲۰۰ میلیارد تومان به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسیده ایم و سود خالص شرکت هم بهبود یافته و با توجه به اینکه کامزدها تیرماه امسال تغییر کرده امیدواری رشد سودآوری بیشتر شود.
او با تاکید بر اینکه بدهی های جاری شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: همچنین دارایی غیرجاری شرکت رشد داشته به طوری که دارایی های ثابت ۲۱ درصد، دارایی های نامشهود ۳۱ درصد و سرمایه گذاری های بلندمدت ۱۳۹ درصد رشد داشته است. همچنین حقوق مالکانه به دلیل سود انباشته رشدی ۲۸ درصدی داشته است.
او افزود: نرخ بازده دارایی های شرکت ۵ دهم درصد و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۱۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت آپ با بیان سال ۱۴۰۱ شرکت ۹۹.۱ میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: شرکت در سال ۱۴۰۱ به ازای هر سهم ۱۷.۹ تومان بوده و نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم به ۳۳.۳ رسیده در حالی که این نسبت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹.۵ درصد بوده است.
در مجمع عمومی آپ اعلام شد که در یک سال گذشته افزایش سرمایه در سه زیرمجموعه شرکت انجام شده و امسال شرکت اصلی هم افزایش سرمایه را دنبال می کند. از طرف دیگر موضوع افزایش یک درصدی شرکت مطابق قوانین و مقررات بازار اول اجرایی خواهد شد.

سود به ازای هر ۱۷.۹ تومان بوده که ۱۰ درصد آن یعنی ۱.۸ ریال به صورت نقدی تقسیم شد