دارایی بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۱ چقدر بود؟
دارایی بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۱ چقدر بود؟

بر اساس گزارش بانک مرکزی، دارایی بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۳۵۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵ هزار و ۳۹۳ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش سرمایه فردا، گزارش جدید بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی کشور نشان می‌دهد، جمع دارایی بانک‌های ایران در پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۵هزار و ۳۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۲٫۵ برابر نقدینگی کل کشور است.

نقدینگی کشور در پایان پارسال ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، دارایی بانک‌های ایران در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱هزار هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال ۳۹٫۵ درصد معادل ۴۳۵۶ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو سوم نقدینگی رشد داشته است./تسنیم