خبهمن به دنبال خرید بلوک خودرو متعلق به وتجارت است
خبهمن به دنبال خرید بلوک خودرو متعلق به وتجارت است

گروه بهمن، بلوک ۳.۳۶ درصدی ایران خودرو را از بانک صادرات خرید و حالا خبهمن به دنبال خرید بلوک خودرو متعلق به وتجارت است.

به گزارش سرمایه فردا، گروه بهمن با نماد خبهمن، بلوک ۳.۳۶ درصدی ایران خودرو با نماد خودرو را از بانک صادرات خرید و گفته می شود خبهمن به دنبال خرید بلوک خودرو متعلق به وتجارت است.

در اسفند ۱۴۰۰ رییس جمهور در بند ۸ از «۸ فرمان به صنعت خودرو» خواستار واگذاری مدیریت دولت در سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی در طی شش ماه اول سال ۱۴۰۱ شده بود که تا یک هفته اخیر مسکوت مانده بود و حالا بانک ها در واگذاری پیش قدم شده اند.
بانک صادرات ۳ درصد از سهام خود در شرکت ایران خودرو را به گروه بهمن واگذار کرد که قیمت معامله این بلوک ۳۲۰ تومان به ازای هر سهم بود.
بر این اساس می توان ادعا کرد بانک ها خیلی راغب به واگذاری سهام شرکت های خودرویی نیستنپ، اما به دلیل مقررات جدید باید به این سرنوشت تن بدهند.
در یک سال گذشته سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد به عنوان متولی واگذاری سهام دولت در خودروسازان ابتدا اعلام کردند که سهام شرکت های تو دلی این دو خودروساز ابتدا باید تعیین تکلیف شود و بعد از آن سهام اصلی واگذار خواهد شد.
در یک سال گذشته هیچ گزارشی از سازمان خصوصی سازی درباره روند تعیین تکلیف شدن سهام شرکت های زیر مجموعه این دو خودروساز منتشر نشده است.
از طرف دیگر همچنان روند زیان انباشته این شرکت ها ادامه دارد و از حتی مکلف به افزایش سرمایه برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند.
اگر دو نماد خودرو و خساپا تا تیر ماه سال آینده از ماده ۱۴۱ خارج نشوند از تابلوی بورس اخراج و به بازار پایه می روند و از آنجایی که برخی مواقع میزان معاملات سهام این دو نماد به بالای ۳ میلیارد سهم هم می رسد و تعیین کننده وضعیت شاخص کل بورس هستند، به طور قطع با انتقال آنها به بازار پایه شرایط تغییر می کند و حتی احتمال کاهش ارزش معاملات گروه خودرویی هم وجود دارد.