جزئیات ضوابط ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر ساختمان
جزئیات ضوابط ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر ساختمان

رئیس هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوبه «ضوابط ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر» را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرد.

به گزارش سرمایه فردا، در بخشی از نامه احسان خاندوزی که ۱۶ مرداد امسال آنرا ابلاغ کرده، آمده است؛

«سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف است یکماه پس از ابلاغ مصوبه «ضوابط ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر» را به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی ارسال کند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین موظف است «سامانه واحد و کشور ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر» را طراحی و اجرا کند. از ۹ ماه پس از ابلاغ این مصوبه ارجاع کار نظارت به مهندسان ساختمان باید صرفاً از طریق سامانه واحد و کشوری ارجاع، انجام شود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف است دستورالعمل این سامانه را طی ۲ ماه پس از ابلاغ، تصویب و به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی ارسال کند.

از تاریخ ابلاغ این مصوبه سامان نظام مهندسی ساختمان مکلف است تمام اطلاعات ارجاع کار مهندسان را در سامانه‌ای برخط به‌صورت عمومی منتشر کند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف است طی یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، درگاه تخصصی صدور «کارت عضویت در سامان نظام مهندسی ساختمان» را راه‌اندازی و به درگاه ملی مجوزها متصل و این محوز را به‌صورت الکترونیک و غیرحضوری صادر کند در غیر اینصورت درگاه ملی مجوزها موظف است «کارت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان» را به‌صورت ثبت محور صادر کند.»/تسنیم