جزئیات تبدیل نیروهای پیمانی به استخدام رسمی
جزئیات تبدیل نیروهای پیمانی به استخدام رسمی

رئیس کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق از مخالفت این کمیته با پیشنهاد دولت مبنی بر محدودیت تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به استخدام رسمی در برنامه هفتم خبر داد.

به گزارش سرمایه فردا، سیدکریم حسینی رئیس کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در رابطه با طرح موضوع «مخالفت یا محدودیت تبدیل وضعیت نیروهایی که تبدیل به پیمانی می‌شوند به وضعیت استخدام رسمی قطعی»، گفت: ببینید این مساله پیشنهاد دولت در برنامه هفتم است که مثلا دیگر نیروی پیمانی به رسمی تبدیل نشود که ما با این مساله مخالفت جدی داریم. البته این موضوع هنوز به صحن کمیسیون نیامده است و قطعا هم در صحن یکی از چالش‌های جدی و مورد بحث نمایندگان خواهد بود.

وی ادامه داد: در پیشنهاد دولت هم بحث رسمی شدن منتفی شده، هم اینکه اشاره‌ای به بحث تعدد قراردادها نشده است.

رئیس کمیته نظام اداری تصریح کرد: مطلبی که تاکید داریم این است که روال رسمی شدن طی شود با شرایطی که پیمانی هم ۳ الی ۵ سال را طی کند که در این خصوص مانعی نیست؛ اما اینکه تبدیل به رسمی نشود و دوباره پیمانی شود مورد مخالفت ماست.

وی افزود: علت مخالفت هم این است که در قراردادهایی که اعتباری است براساس آن کارمند یا کارگری که در یک جایی مشغول است احساس می‌کند که از امنیت شغلی، ثبات و آرامش روانی در این مساله برخودار است. اینکه ما بخواهیم با چنین احکامی این امنیت شغلی و این آرامش روانی را به هم بزنیم شایسته نیست و در شأن کارمندان نیست.

حسینی در ادامه به استدلال دولت اشاره کرد و ابراز داشت: اشاره شده است به این که ما می‌خواهیم بهره‌وری را افزایش دهیم، بهره‌وری قطعا یک اصل مهم در نظام اداری است ولی راه‌های دیگری برای افزایش و ارتقاء آن وجود دارد. ما هیچ مطالعه‌ای را درخصوص ارتباط رسمی بودن یا نبودن با بهره‌وری بالا ندیدیم، بنابراین هم جایگاه رسمی بودن و هم پیمانی بودن حفظ می‌شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر بحث تعدد و تنوع قراردادهاست که آن را در طرح ساماندهی داریم و اینجا هم در برنامه هفتم اصرار داریم که این تنوع به یک شکلی از بین برود.

حسینی گفت: در مجموع ما نسبت به این مساله در کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق مخالفت کردیم اما هنوز این موضوع در صحن کمیسیون مطرح نشده و در آنجا نیز مخالفت خواهیم کرد./ایلنا