توسعه منطقه پایش جغرافیایی شناورها
توسعه منطقه پایش جغرافیایی شناورها

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از توسعه منطقه پایش جغرافیایی شناورها به منظور مدیریت بهینه جستجو و نجات دریایی خبر داد.

به گزارش سرمایه فردا، مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اشاره به توسعه منطقه پایش جغرافیایی شناورها به منظور مدیریت بهینه جستجو و نجات دریایی، گفت: جستجو و نجات دریایی در حوزه عملیات در مقیاس بزرگ در دریا از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، توسعه می‌یابد.

نادر پسنده در با اشاره به اینکه افزایش خطوط کشتیرانی تفریحی و مسافری بین بنادر، جزایر و کشورهای همسایه، ضرورت آمادگی تخصصی و برنامه‌ریزی لازم برای شرایط اضطراری و مواجهه با نجات افراد مضطر در مقیاس بزرگ در دریا را اجتناب‌ناپذیر کرد، اظهار داشت: بر همین اساس ارتقاء جستجو و نجات دریایی در حوزه عملیات در مقیاس بزرگ در دریا از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است.فعال‌ کردن تهک‌های هواشناسی دریایی در بنادر با همکاری سازمان هواشناسیوی ادامه داد: تجهیز شناورهای ناجی و مراکز MRCC به تلفن ماهواره‌ای دیگر اقدامی است که محقق شده چرا که استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه جستجو و نجات دریایی سازمان بنادر و دریانوردی را بر آن داشت که از قابلیت‌‌های پهباد در حوزه پایش و شناسایی موقعیت افراد مضطر و لکه‌های نفتی استفاده کند.مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه دریافت گزارشات هواشناسی و اخطاریه‌های مربوطه، سهم بسزایی در حفظ ایمنی دریانوردی ایفا می‌کند، عنوان کرد: با همکاری مشترک سازمان هواشناسی در مرکز و ادارات کل استانی بنادر، کارگروه‌های تخصصی هواشناسی تحت عنوان تهک دریایی تشکیل و موجب ارتقاء نسبی دریانوردی شد.پایش جغرافیایی شناورها توسعه می‌یابدپسنده با اشاره به توسعه منطقه پایش جغرافیایی شناورها به منظور مدیریت بهینه جستجو و نجات دریایی، گفت: یکی از مولفه‌های موثر در مدیریت جستجو و نجات، در دسترس بودن موقعیت شناورهای مضطر و دیگر شناورهای منطقه و امکان ردیابی آن‌ها است و با توجه به اینکه در حال حاضر، بخشی از منطقه ساحلی کشور قابل پایش است و دسترسی به اطلاعات آنلاین موقعیت شناورهای متردد در آبراه EEZ امکان پذیر نیست به همین دلیل پروژه AIS ماهواره‌ای به منظور توسعه منطقه جغرافیایی ردیابی شناورها در دستورکار اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی در سال جاری قرار گرفته است.وی همچنین به اجرای طرح مطالعاتی به‌روزرسانی سند راهبردی لایروبی کشور، اشاره و اظهار کرد: با توجه به اهمیت داشتن برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت جهت مدیریت فعالیت‌های لایروبی کشور، تامین تجهیزات و آموزش نیروی انسانی و انجام لایروبی‌های مورد نیاز بنادر، این موضوع در قالب سند راهبردی لایروبی مدنظر قرار گرفته است و در این راستا با انعقاد یک قرارداد مطالعاتی اجرای طرح مذکور از طریق مرکز مطالعات راهبردی وزارت راه و شهرسازی، آغاز شد.