توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق و پروژه‌های گردشگری
توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق و پروژه‌های گردشگری

برای تأمین توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق و پروژه‌های گردشگری مبلغ ۴,۴۰۰ میلیارد ریال ابلاغ اعتبار شده است که نسبت به اعتبار ابلاغی سال قبل، از نرخ رشد ۹۵ درصد برخوردار است.

به گزارش سرمایه فردا، در سال مالی ۱۴۰۲ برای تأمین توسعه زیرساختهای مورد نیاز مناطق و پروژه‌های گردشگری مبلغ ۴,۴۰۰ میلیارد ریال ابلاغ اعتبار شده است که نسبت به اعتبار ابلاغی سال قبل، از نرخ رشد ۹۵ درصد برخوردار است. این اعتبارات به صورت ویژه در سواحل شمال و جنوب کشور رشد قابل ملاحظه تری پیدا کرده و در حدود دوازده برابر شده است.

اعتبارات تخصیص یافته به پروژه‌های گردشگری در مسیرها و محورهای گردشگری، روستاهای هدف و مناطق نمونه گردشگری، اردوگاه‌ها و مجتمع‌های خدمات گردشگری و ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور با هماهنگی و در تعامل با ادارات کل استانی به پروژه‌های زیرساختی دارای اولویت تعلق می‌گیرد.

تأمین زیرساختهای مورد نیاز پروژه‌ها و مناطق گردشگری از نقش بسیار مهمی در توسعه گردشگری کشور برخوردار است و علاوه بر شتاب بخشی روند توسعه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و درآمد اقتصادی جوامع ایفا می‌کند.

فرایند این کار از طریق تخصیص اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب قوانین بودجه سنواتی با عنوان مهمترین منابع تزریق منابع بودجه‌ای برای توسعه ظرفیت‌های زیرساختی در طرح‌های مشخص شامل زیرساختهای مورد نیاز محورها و قطب‌های گردشگری، مجتمع‌ها و اردوگاه‌های گردشگری، مناطق نمونه گردشگری و ساماندهی سواحل شمال و جنوب کشور انجام می‌شود./مهر