چرا تصمیم گیری برای بانک آینده به دولت واگذار شد؟
چرا تصمیم گیری برای بانک آینده به دولت واگذار شد؟

با توجه به اینکه بانک آینده زیان ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دارد و تا پایان سال باید افزایش سرمایه کلان از محل آورده و تجدید ارزیابی بدهد برای اجرای آن تصمیم گیری برای بانک آینده به دولت واگذار شد.

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر  بانک آینده با وجود دارایی بالا که تخمین زده شده ۱۴۱ هزار میلیارد تومان است ورشکسته محسوب می شود. از این رو بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مصوب شورای پول و اعتبار  حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

به این ترتیب، سهامدار عمده بانک آینده در مجامع عمومی این بانک، وزارت اقتصاد خواهد بود. سید احسان خاندوزی درباره حکم دیوان عدالت اداری و واگذاری بانک آینده گفته حق رای مجموع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است.
به عبارت دیگر هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد. وزارت اقتصاد سهام هیچ بانک خصوصی را به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ندارد.
پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و تودرتو، عدم رعایت ذی‌نفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده‌ با ابزار سودهای نجومی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال ازجمله تخلفات این بانک‌ها در این سال‌ها بوده و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سه سال اخیر تسهیلات نقدی برای پروژه ها پرداخت کرده است.

مصوبه شورای پول و اعتبار
بانک آینده از اواخر سال ۹۸ با خلع ید سهامدار اصلی، هیات مدیره جدیدی گرفت و  بانک مرکزی بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و افزایش ۱۵هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است.
براساس صورت های مالی منتهی به ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ این بانک دارای زیان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، پیرو مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ملزم به افزایش سرمایه از تجدید و ارزیابی است و حداقل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها حسب سخنان مدیران بانک برای خروج از ماده ۱۴۱ می بایست سرمایه اش را به ۲ برابر زیانش برساند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد اقدام اخیر بانک مرکزی برای تفویض حق رای سهامدار اصلی در راستای سیاست اصلاح ساختار و تحول بانک آینده اتخاذ شده است.
هیات مدیره بانک پیشتر راهکار خروج از زیان را واگذاری، اخذ شریک جدید، تهاتر پروژه ها یا شکست پروژه ها، انتشار اوراق و صندوق های زمین و ساختمان از روش های تامین مالی پروژه ها عنوان کرده اند که در هفته های اخیر موضوع انتشار اوراق را اجرایی کرده اند.