تخریب ساختمان‌ها با روش‌های سنتی زیانبار است
تخریب ساختمان‌ها با روش‌های سنتی زیانبار است

دبیر سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد: تخریب ساختمان‌ها با روش‌های سنتی زیانبار است و باید رویکردهای جدیدی پیش گرفت.

به گزارش سرمایه فردا، رضا ریاحی دبیر سازمان نظام مهندسی استان تهران  با اشاره به روند قدیمی در حوزه تخریب ساختمان‌ها در کشور، گفت: متأسفانه حوزه تخریب در کشور روندی پیش پا افتاده‌ای را در پی گرفته و عمدتاً این موضوع زیان‌های زیادی و غیرحرفیه‌ای خواهد بود.

دبیر سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تصریح کرد: تخریب ساختمان‌ها با روش‌های سنتی و ماشین آلات قدیمی نیازمند نگاه و رویکرد جدیدی نسبت به ساختمان‌ها است و ضوابطی که تدوین شده مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان است و اولین قانون بحث ایمنی در تخریب ساختمان‌ها است.

وی در ادامه افزود: تخریب در کشورمان با وجود اینکه دارای برخورداری از اهمیت بالایی است اما آنطور که باید جدی گرفته نمی‌شود که موجب روند زیان‌باری می‌شود.

رضا ریاحی در ادامه تاکید کرد: تعداد زیادی از ساخت و سازها در کشور غیرمجاز در زمان کوتاه اجرا و این نوع از ساخت وسازهای مسکن از لحاظ اصول فنی با مشکل مواجه هستند زیرا؛ ساختمان با کیفیتی نخواهد بود و از روند مهندسی استانداردی در آن ساختمان استفاده نشده است.

وی در پایان افزود: تخریب باید از بالای ساختمان به پایین و به صورت یکباره نباشد، اخیراً وزارت نفت با مؤسسه استاندارد آئین‌نامه تخریب تهیه شده و پیش‌نویس این آئین‌نامه تدوین شده است./مهر