تحلیل تکنیکال نماد شپنا
تحلیل تکنیکال نماد شپنا

شهیر محمدنیا کارشناس بازار سرمایه تحلیل تکنیکال نماد شپنا را ارائه کرده و بر مبنای آن سیگنال پنهانی برای ادامه روند صعودی وجود دارد.

به گزارش سرمایه فردا، شهیر محمدنیا کارشناس بازار سرمایه تحلیل تکنیکال نماد شپنا را ارائه کرده و بر مبنای آن سیگنال پنهانی برای ادامه روند صعودی وجود دارد.