تحلیل تکنیکال نماد شتران
تحلیل تکنیکال نماد شتران

تحلیل تکنیکال نماد شتران نشان می دهد که شتران در یک روند صعودی قرار دارد و هم اکنون نشانه های مثبتی در آر اس آی و مک دی نمایان شده است.

به گزارش سرمایه فردا، تحلیل تکنیکال نماد شتران نشان می دهد که شتران در یک روند صعودی قرار دارد و هم اکنون نشانه های مثبتی در آر اس آی و مک دی نمایان شده است.