تحلیل تکنیکال نماد شبندر
تحلیل تکنیکال نماد شبندر

شهیر محمدنیا تحلیل تکنیکال نماد شبندر را ارائه کرده که بر مبنای آن تاکید دارد

به گزارش سرمایه فردا، شهیر محمدنیا تحلیل تکنیکال نماد شبندر را ارائه کرده که بر مبنای آن تاکید دارد که آر اس آی و ام اف آی بالای ۵۰ قرار دارد و در صورت حفظ روند صعودی تا سقف کانال حرکت می کند.