تبعات سیاست های دستوری بر سهام نیروگاه ها
تبعات سیاست های دستوری بر سهام نیروگاه ها

تبعات سیاست های دستوری بر سهام نیروگاه ها نه تنها منجر به افت تولید فولادی ها و سیمانی ها شده به واسطه قیمت گذاری دستوری و عدم تسویه مطالبات، سود نیروگاه ها را هم کاهش داده است.

به گزارش سرمایه فردا، در ماه های اخیر گزارش عملکرد بسیاری از شرکت های فولادی، سیمانی و… تحت تاثیر سهمیه بندی برق افت قابل توجهی داشته و همین موضوع منجر به کاهش حجم و ارزش معاملات این گروه ها و حتی شاخص کل بورس شده است.

اما سیاست های دستوری وزارت نیرو تنها به کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق و سهمیه بندی برق ختم نشده است، بلکه نیروگاه های کنونی هم به دلیل مطالبه برقی که از قبل داشته اند و وزارت نیرو تمایل چندانی برای تسویه بدهی خود ندارد و این مسأله عملا راندمان نیروگاه ها را پایین نگه داشته است.

چراکه بسیاری از نیروگاه ها هنوز از تجهیزات و قطعات فرسوده ای استفاده می کنند که کمترین راندمان دارند، از این رو عملکرد نمادهای نیروگاهی در ۴ ماهه نخست امسال مورد بررسی قرار می گیرد، هرچند بسیاری از این نیروگاه ها برای جلوگیری از قطعی برق مکلف به افزایش تولید با حداکثر ظرفیت شده اند و حتی شاهد این بوده ایم که برخی نیروگاه ها با تولید بیشتر از ظرفیت خسارت دیده اند و تبعات آن گریبان سهامداران را گرفته است.

کاهش ۴۶ درصدی سود بترانس
گزارش ماهانه ایران ترانسفو با نماد بترانس نشان می‌دهد که در تیر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۲۴۰ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته کاهش ۴۶ درصدی داشته است.
میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۲۲۹ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۵ درصد بیشتر بوده است.  
مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۹۱۷ میلیارد تومان بوده و براساس  پیش بینی فروش ۴۷۵۰ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۲۳ درصدی برای سال مالی ۱۴۰۲ ثبت شده و تا پایان تیر ۱۴۰۲ حدود ۱۹ درصد بودجه شرکت از لحاظ مبلغ فروش، پوشش داده شده است.

وضعیت سود فصلی بپیوند
گزارش ماهانه نیروگاه پیوند با نماد بپیوند نشان می دهد که در تیر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۵۷ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته رشد ۵۸ درصدی داشته است.
میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان تیر ماه مبلغ ۴۵ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۲۶ درصد بیشتر بوده است.  
مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷۹ میلیارد تومان بوده که تفاوت خیلی زیادی با سال ۱۴۰۱ نداشته است، به طوری که در گزارشی فصلی سه ماهه امسال این نماد به ازای هر سهم ۱۷ تومان سود ساخته و سال گذشته هم به ازای هر سهم ۱۵ تومان سود ساخته بود.
مدیران بپیوند پیش بینی فروش ۴۵۶ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۴۱ درصدی را برای سال مالی ۱۴۰۲ داشته و گزارش ها حکایت از این دارد که شرکت توانسته تا پایان تیر ۱۴۰۲ حدود ۳۹ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد.

کاهش ۳ درصدی فروش تیر بجهرم
گزارش ماهانه نیروگاه جهرم با نماد بجهرم نشان می‌دهد که در تیر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۷۶ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته کاهش ۳ درصدی داشته است.
میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۶۶ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۱۶ درصد بیشتر بوده است.  
مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶۲ میلیارد تومان بوده و برآورد شده فروش ۷۳۶ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۴۸ درصدی برای سال مالی ۱۴۰۲ را داشته باشد  و تا پایان تیر ۱۴۰۲ حدود ۳۶ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش داده است.

رشد ۱۵ درصد بفجر در تیر
گزارش ماهانه نیروگاه فجر با نماد بفجر نشان می‌دهد که در تیر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۱,۰۳۹ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۵ درصدی داشته است.
میانگین فروش ماهانه شرکت فجر تا پایان این ماه مبلغ ۹۷۰ میلیارد تومان ثبت کرده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۷ درصد بیشتر بوده است.  
مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۳,۸۷۹ میلیارد تومان بوده است.
برآورد شده شرکت فروش ۱۱۹۳۵ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۳۸ درصدی برای سال مالی ۱۴۰۲ داشته باشد و تاکنون توانسته حدود ۳۲ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش ددهد.

کاهش ۳ درصدی فروش دماوند
گزارش ماهانه نیروگاه دماوند با نماد دماوند نشان می‌دهد که در تیر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۲۲۲ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته کاهش ۳ درصدی داشته است.
میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۱۸۹ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۱۷ درصد بیشتر بوده است.  
مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۷۵۸ میلیارد تومان بوده است و  برآورد شده فروش ۱۷۸۰ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۶۰ درصدی تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ ثبت کند و طبق گزارش دماوند توانسته تا پایان تیر ۱۴۰۲ حدود ۴۳ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد.

فروش تیر بزاگرس ۱۱ درصد رشد کرد
گزارش ماهانه نیروگاه زاگرس با نماد بزاگرس نشان می‌دهد که در تیر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۵۴ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۱ درصدی داشته است.
میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۴۲ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۳۰ درصد بیشتر بوده است.  
مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان بوده طبق برآورد شرکت پیش بینی فروش ۴۲۳ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۵۰ درصدی تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ باید محقق شود و شرکت تاکنون توانسته تا پایان تیر ۱۴۰۲ حدود ۳۹ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد.

آبادا در مسیر رشد فروش
گزارش ماهانه آبادا نشان می‌دهد که در تیر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۴۹ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۹ درصدی داشته است.
میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۳۷ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۳۱ درصد بیشتر بوده است.  
مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴۸ میلیارد تومان بوده است و در آخرین برآورد شرکت، پیش بینی شده فروش ۴۱۱ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۲۰ درصدی تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ داشته باشد که  تا پایان تیر ۱۴۰۲ حدود ۳۶ درصد بودجه شرکت از لحاظ مبلغ فروش، پوشش داده شده است.

مپنا نیروگاه پیشتاز در فروش
گزارش ماهانه نیروگاه مپنا با نماد بمپنا نشان می‌دهد که در تیر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۱۱۳ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته رشد ۷۷ درصدی داشته است.
میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۷۲ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۵۸ درصد بیشتر بوده است.  
مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸۷ میلیارد تومان بوده است و شرکت در آخرین برآوردش، پیش بینی کرده فروش ۷۶۹ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۵۴ درصدی برای سال مالی ۱۴۰۲ داشته باشد که توانسته تا پایان تیر ۱۴۰۲ حدود ۳۷ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد.

تعادل  مبین در فروش
گزارش ماهانه نیروگاه مبین با نماد مبین نشان می‌دهد که در تیر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۴,۴۷۹ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته رشد ۴۴ درصدی داشته است.
میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۳,۵۴۷ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۲۶ درصد بیشتر بوده است.  
مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴,۱۸۹ میلیارد تومان بوده و شرکت در آخرین برآوردش اعلام کرده که فروش ۵۱۴۴۶ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۹ درصدی برای سال مالی ۱۴۰۲ را داشته که توانسته تا پایان تیر ۱۴۰۲ حدود ۲۸ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد.

به گزارش بازار، پایان سال گذشته وزیر نیرو وعده تسویه مطالبات نیروگاه ها را داده بود اما تاکنون خبری نبوده، از طرف دیگر با وجود هزینه بالای نیروگاه ها، دولت همچنان مانع افزایش قیمت برق شده و مصداق تبعات سیاست های دستوری بر سهام نیروگاه ها کاهش حجم و ارزش معاملات این گروه در بورس است.