تأمین جهیزیه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد
تأمین جهیزیه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران، تأمین جهیزیه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد را یکی از برنامه‌های پییشروی انجمن اعلام کرد.

به گزارش سرمایه فردا، با حضور نورمحمدی مدیرکل پشتیبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) در دفتر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران جلسه‌ای در راستای تأمین ۸۰ هزار جهیزیه برای نیازمندان برگزار شد.
در این دیدار تولیدکنندگان با بیان اینکه مسئولیت‌های اجتماعی یکی از اولویت‌های مهم بخش تولید و انجمن است آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کردند
نورمحمدی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ هزار جهیزیه به نیازمندان اهدا شده است افزود: کیفیت کالا و حمایت از تولید ملی از اولویت‌های این سازمان است.

فاضلی نیا دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران با بیان اینکه این انجمن تسهیل گر ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و سازمان‌هاست، تأمین جهیزیه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد را یکی از برنامه‌های پییشروی انجمن اعلام کرد.