بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد ایران
بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد ایران

نمایشگاه عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد ایران در ارمنستان برگزار شد.

به گزارش سرمایه فردا، نمایشگاه عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد ایران در ارمنستان با نام «ایروان اکسپو» سومین روز را سپری کرد. دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تفاهم رؤسای جمهور دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری و ترانزیتی، از آمادگی عملی مناطق آزاد ایران برای تحقق این مهم خبر داد. ۲۶ تا ۲۹ مردادماه نیز مناطق آزاد ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری استان سلیمانیه عراق به معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد پرداخته بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ارائه بیش از هفتصد بسته سرمایه گذاری در این نمایشگاه خبر داد./مهر