بالک به ازای هر سهم ۷۱۸ ریال سود محقق کرد
بالک به ازای هر سهم ۷۱۸ ریال سود محقق کرد

در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ بالک به ازای هر سهم ۷۱۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک با نماد بالک طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ معادل ۴۴.۸ میلیارد تومان  از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۴۹ درصد افزایش داشته است.
دبالک با سرمایه ثبت شده ۷۷ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳۹.۸ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۱ درصد رشد داشته است.

شرکت البرز بالک در ۹ ماه گذشته حدود ۱۶۰ درصد بازدهی سهام داشته و در یک ماهه هم ۱۰ درصد افت داشته است

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۷۱۸ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۶ درصد افزایش داشته است.
دبالک طی عملکرد ۶ ماهه مبلغ ۵۵ میلیارد تومان سود محقق کرده که در یک روند صعودی قرار دارد.
شرکت البرز بالک در ۹ ماه گذشته حدود ۱۶۰ درصد بازدهی سهام داشته و در یک ماهه هم ۱۰ درصد افت داشته است و این موضوع حکایت از این دارد که سهم همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است.
از طرف دیگر سازمان غذا و دارو به نسبت افزایش هزینه تولید مجوز افزایش قیمت به برخی داروها داده که بخشی از آن ها جزو سبد محصولات دبالک هستند، از این رو اثر افزایش قیمت ها در گزارش های آتی دبالک نمایان خواهد شد.
در حال حاضر شاخص کل بورس در محدوده حمایتی یک میلیون و نهصد هزار واحد قرار دارد و در بدترین حالت ممکن است ده درصد دیگر اصلاح داشته باشد به همین دلیل به زودی شاهد مثبت شدن کلیت بازار خواهیم بود و در این حالت نمادهایی که افت نکرده اند زودتر به روند صعودی برمی گردند.