اقتصاد ایران از رکود خارج شد؟
اقتصاد ایران از رکود خارج شد؟

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، اقتصاد ایران از رکود خارج شد، رشد اقتصادی ایران طی ۲ سال گذشته به طور میانگین ۴٫۲ درصد و این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶ دهم درصد بوده است.

به گزارش سرمایه فردا، با توجه به اینکه از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در ۲ سال متوالی بالای ۳ درصد باشد، آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است، می‌توان گفت، اقتصاد کشور با گذر از سالهای سخت، دوران رکود را پشت سر گذاشته است.

رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۴٫۴ درصد و ۴ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم در دولت دوازدهم، ۰٫۶ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط این دو سال ۴٫۲ درصد است. یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر چهار سال دولت قبل بوده است.

بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، میزان نرخ رشد گروه نفت و گاز در چهار سال دولت دوازدهم منفی ۸٫۷ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ، به ۱۰ درصد رسیده است.

نرخ رشد گروه صنایع معادن و گاز، در دولت دوازدهم ۱٫۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۰ معادل  1.1 و سال ۱۴۰۱ حدود  6.5 درصد بود.

همچنین میزان نرخ رشد در بخش صنعت در سال ۱۴۰۱،  9.5 درصد بوده است این در حالی است که متوسط در دولت دوازدهم ۱٫۹ درصد بوده است.

همچنین متوسط رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ۰٫۸ درصد بوده است که این میزان در سال ۱۴۰۱، ۴٫۲ بوده است و همچنین متوسط رشد سرمایه گذاری از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۵٫۹ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۱، ۶٫۷ درصد بوده است.

بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل معادل ۴٫۰ درصد رقم خورد (نرخ رشد مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن معادل ۴٫۴ درصد بوده است). همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳٫۵ درصد افزایش یافت (نرخ رشد مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن معادل ۳٫۹ درصد بوده است).

رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵٫۳ درصد رقم خورد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴٫۷ درصد افزایش یافت.

همچنین در سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱۰٫۰، ۶٫۵، ۲٫۷ و ۱٫۱ درصد افزایش یافت (در سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه‌ها شامل نفت، خدمات و صنعت و معدن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۱۰٫۱، ۶٫۵ و ۱٫۱ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه‌ کشاورزی به میزان ۲٫۶ درصد کاهش یافت).

در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱، ارزش افزوده تمامی گروه‌ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱۲٫۰، ۹٫۰، ۲٫۹ و ۱٫۵ درصد افزایش یافت.

عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیش‌تر): شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیش‌تر) با سهم قریب به ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در سال ۱۴۰۱ نشانگر افزایش ۶/۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن می‌باشد. بررسی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که شاخص مزبور در فصول اول، دوم ، سوم و چهارم سال ۱۴۰۱ نسبت به فصول مشابه سال قبل از آن به‌ترتیب با رشدهای ۱/۳، ۲/۱۳ ، ۵/۹ و ۸/۱۲ درصدی همراه شده است.

ب) تحولات کل‌های پولی

افزایش ۲۹ درصدی حجم تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی در سال جاری

کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی در چهار ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۵۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد این شاخص در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ نیز معادل معادل ۴۵٫۳ درصد بود./فارس