افزایش کفایت سرمایه و درآمد عملیاتی سیاست بانک گردشگری
افزایش کفایت سرمایه و درآمد عملیاتی سیاست بانک گردشگری

بانک گردشگری در چند ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر افزایش درآمدهای عملیاتی تلاش کرده سودسازی بانک را پایدار کند، هرچند طبق گزارش مالی مجمع این بانک در پایان سال گذشته توانسته بود کفایت سرمایه خود را ۴ درصد بهبود ببخشد و این روند با افزایش سرمایه دو مرحله ای تداوم خواهد یافت.

به گزارش سرمایه فردا، بانک گردشگری با نماد وگردش در سال های اخیر در بخش درآمدهای عملیاتی رشد قابل توجهی را ثبت کرده تا جایی که سود عملیاتی هر سهم در سه ماه نخست ۱۴۰۲ به ۳۹۶ ریال و سود ناشی از عملیات در حال تداوم به ۷۰ ریال رسیده و در نهایت سود خالص هر سهم ۷۱ ریال ثبت شده است.

 مقایسه شاخص های پولی و بانکی در سه ماه نخست ۱۴۰۲ نسبت به سه مدت مشابه سال قبل حکایت از این دارد که درآمد تسهیلات بانک گردشگری ۱۰۵ درصد رشد کرده  و از ۲۳۹۳ میلیارد تومان به ۴۹۱۱ میلیارد تومان رسیده  و این موضوع ناشی از سیاست های پولی اخیر بوده است.

در واقع بانک گردشگری در ۹ ماهه گذشته با رشد درآمدهای تسهیلات مواجه شده به طوری که تنها در ۶ ماهه دوم سال مالی ۱۴۰۱ رشدی ۱۶۲ درصدی ثبت کرده بود و از همان زمان روند پرداخت تسهیلات این بانک افزایش داشته و به تبع سود حاصل از این بخش هم رشد داشته است.

از طرف دیگر بانک گردشگری طبق صورت های مالی جمع دارایی های بانک گردشگری در پایان خرداد ۱۴۰۲ به ۱۲۹ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان رسیده که موجودی نقد آن ۵۵۹۷ میلیارد تومان بوده و در راستای رعایت اجرای بندهای ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نسبت به واگذاری بخشی از سهام خود در شرکتهای زیر مجموعه اقدام کرده است و این مساله می تواند سود خوبی عاید شرکت کند و در مسیر ارتقای درآمدهای عملیاتی شرکت بکار بگیرد.

در حال حاضر این بانک سهام ۵ شرکت را برای واگذاری آگهی کرده است که شامل ۱۰۰ درصد سهام شرکت نگین افق نیایش(شرکت ساختمانی)، ۷۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری و انبوه سازی پارس میکا کیش(شرکت ساختمانی)، ۱۵ درصد سهام شرکت فولاد بناب، ۶۰ درصد سهام شرکت پرستیژلند(شرکت ساختمانی)، ۶۶ درصد سهام شرکت فراگستر فدک است.

با توجه به افزایش ارزش دارایی های بانک و اقدام آن برای واگذاری دارایی های مازاد پیش بینی می شود تراز تجمعی بانک در سال ۱۴۰۲ بهبود قابل توجهی داشته باشد. البته باید توجه داشت که بانک گردشگری در سه ماهه نخست امسال سود خالص  عملیات در حال تداوم  قبل از مالیات خود را به بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان افزایش داده است و این یعنی برنامه شرکت در راستای درآمدزایی با خدمات بانکی است که جزء پول پرقدرت محسوب می شود و پایداری بیشتری نسبت به سایر درآمدها دارد.

از طرف دیگر بانک گردشگری با تمرکز بر بانکداری نوین تلاش کرده هزینه ها را کاهش دهد و در مقابل حاشیه سود بانک را بالا ببرد و در نهایت سیاست مدیران بانک در راستای بهبود کفایت سرمایه اجرا شود، همانطوری که در پایان سال مالی ۱۴۰۱ طبق گزارش ها کفایت سرمایه این بانک رشدی ۴ درصدی داشت.

همچنین بانک گردشگری طبق برنامه اقدامات اصلاحی به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و سایر شاخص های بانکی قصد دارد سرمایه بانک را طی دو مرحله از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و در مرحله دوم از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و نامشهود افزایش دهد.