افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورها
افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورها

بهمن صالحی با بیان اینکه دولت‌ها لزوما در افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورها تسهیل جدی ایجاد نکردند، ادامه داد: حضور دولت‌مردان در مذاکرات اقتصادی و عمرانی با کشورهای خارجی به ویژه کشورهای منطقه ورود کنند.

به گزارش سرمایه فردا، دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: از سوی دیگر ورود دولت ناگزیر است چراکه برخی از ضمانت‌ها و شرایط برای انعقاد قراردادها به حضور دولت نیاز دارد هر چند که کشورهای خارجی به ویژه ترکمنستان و سایر کشورها از جمله ترکیه تمایل دارند که با بخش خصوصی ایران در تعامل باشند و بخش خصوصی طرف معامله با آنها باشد چراکه در فرایند معامله بخش خصوصی ایران خوش حساب‌تر است اما دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و ورود می‌کند.

بهمن صالحی جاوید درباره مذاکرات اخیر دولت با سوریه و تسهیل شدن حضور بخش خصوصی در بازار این کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: سوریه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی یک بازار سنتی محسوب می‌شود و حضور وزرا و دولتمردان در مذاکرات با این کشور جنبه دیپلماتیک دارد و در واقع تاثیری در توسعه قراردادهای بخش خصوصی در سوریه ندارد و نخواهد داشت و نفوذ به بازار خدمات فنی و مهندسی سوریه را بخش خصوصی پیش می‌برد.

وی با بیان اینکه دولت‌ها لزوما در افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورها تسهیل جدی ایجاد نکردند، ادامه داد: حضور دولت‌مردان در مذاکرات اقتصادی و عمرانی با کشورهای خارجی به ویژه کشورهای منطقه اینگونه نیست که این مذاکرات منجر به انعقاد قراردادی بین بخش خصوصی ایران با آن کشور شود و دو عامل فساد و ترس بین دولتمردان مانع از توسعه فعالیت بخش خصوصی در بازارهای خارجی شده‌است.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با اشاره به نگرانی دولتمردان از اتهام جانب‌داری از یک شرکت خاص در مذاکرات با دولت‌های خارجی گفت: دولتمردان و وزرا در دیدار با دولت‌های خارجی و مذاکرات با مقامات خارجی نگران این هستند که متهم به جانب‌داری از یک شرکت خاص بخش خصوصی شوند هر چند که این اتفاق به صورت خاموش هم اتفاق می‌افتد اما باید این تابو شکسته شود.

صالحی جاوید افزود: برای رفع این مشکل و رفع این نگرانی دولتمردان در دولت دهم کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های بخش خصوصی ایجاد شد و در مذاکرات برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی این کنسرسیوم به دولت‌ها و شرکت‌های خارجی معرفی می‌شد. شرکت‌های متقاضی می‌توانستند سهام‌دار و جزو اعضای این شرکت کنسرسیومی باشند البته امکان ورود شرکت جدید هم وجود داشت.

وی تاکید کرد: موضوع مهم این ترس در بین دولتی‌ها برای معرفی بخش خصوصی در بازارهای خارجی است اما در کنار این ترس وجود فساد و معرفی برخی از شرکت‌های گلچین شده به طرف خارجی مانع از توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی شده‌ است. به همین دلیل، اساسا برخی از نمایندگان دولت ایران در این مذاکرات نه تنها کمکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی نمی‌کنند بلکه از این موضوع فرار می‌کنند.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: یک جنبه دیگر فساد این است که اساسا دولتمردان مانع از بازاریابی بخش خصوصی در کشور خارجی می‌شوند به‌طوری که وقتی شرکت بخش خصوصی ایرانی بدون کمک دولت توانسته بازاریابی کند و به بازاری ورود کند، دولتی در مذاکرات با دولت آن کشور زیرآب آن شرکت بخش خصوصی را می‌زنند تا شرکت خاصی را برای ورود به آن بازار معرفی کنند. بنابراین اساسا ورود ورود دولت به موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی بیشتر از این کمک کننده و تسهیل‌گر باشد، تهدید محسوب می‌شود.

صالحی جاوید ادامه داد: از سوی دیگر ورود دولت ناگزیر است چراکه برخی از ضمانت‌ها و شرایط برای انعقاد قراردادها به حضور دولت نیاز دارد هر چند که کشورهای خارجی به ویژه ترکمنستان و سایر کشورها از جمله ترکیه تمایل دارند که با بخش خصوصی ایران در تعامل باشند و بخش خصوصی طرف معامله با آنها باشد چراکه در فرایند معامله بخش خصوصی ایران خوش حساب‌تر است اما دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و ورود می‌کند./ایسنا