اجبار الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث برای خودروهای عازم اربعین
اجبار الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث برای خودروهای عازم اربعین

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفت: خرید الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث برای وسایل نقلیه باری و مسافری که قصد سفر به کشور عراق را دارند، ضروری است و اگر الحاقیه تهیه نشود، بیمه از تصادفات احتمالی در سایر کشورها حمایت نخواهد کرد.

به گزارش سرمایه فردا، مهدی قمصریان – مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی – با بیان اینکه خودروهایی که در ایام اربعین وارد عراق می‌شوند باید الحاقیه بیمه شخص ثالث تهیه کنند، اظهار کرد: منظور من کلیه وسایل نقلیه‌ای است از کشور برای تسهیل ارائه خدمت در مراسم اربعین از کشور خارج و وارد کشور عراق می‌شوند.

وی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالت بیمه نامه‌ها در داخل قلمرو جغرافیایی کشورمان برای شرکت های بیمه معتبر هستند و اگر حادثه رانندگی اتفاق بیفتد شرکت‌های بیمه طبق بیمه‌نامه مکلف به حمایت و ارائه خدمات هستند و اگر کسی از کشور وسیله نقلیه را به انواع اشکال قانونی و مرسوم خارج کند مکلف است برای تمدید استفاده از مواهب بیمه نامه خود الحاقیه تهیه کند.

قمصریان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح کرد: این الحاقیه هم در همه نمایندگی‌های بیمه و هم نقاط مرزی ما صادر می‌شود./ایسنا