آمادگی کامل صنعت برق برای تامین حداکثری برق
آمادگی کامل صنعت برق برای تامین حداکثری برق

سخنگوی صنعت برق با اشاره به آمادگی کامل صنعت برق برای تامین حداکثری برق مشترکان افزود: با هر درجه افزایش دما در فصل تابستان شاهد افزایش ۱۸۰۰ مگاواتی مصرف برق کشور هستیم.

به گزارش سرمایه فردا، به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، در ارتباط با تأثیر تعطیلات اخیر در روند کاهشی مصرف برق کشور گفت: با توجه به افزایش شدید دمای هوا ما برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیش‌بینی نیاز مصرف ۷۳ هزار مگاواتی داشتیم که در روز چهارشنبه نیاز مصرف برق به ۷۲۴۰۰ مگاوات و در روز پنجشنبه نیز به ۷۱۸۰۰ مگاوات رسید.

سخنگوی صنعت برق ضمن تاکید بر آمادگی کامل صنعت برق برای تأمین حداکثری برق مشترکان افزود: همکاران ما در صنعت برق برای تأمین برق مورد نیاز در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آمادگی لازم را داشتند و برنامه‌ریزی برای مصرف تا ۷۳ هزار مگاوات انجام شده بود.

رجبی مشهدی تاکید کرد: ۳۲ هزار مگاوات از مصرف برق کشور در زمان اوج بار مربوط به استفاده از وسایل سرمایشی و کولرهاست که این یعنی از هر ۱۰ نیروگاه کشور ۴ نیروگاه مشغول تولید برق برای کولرها و وسایل سرمایشی هستند.

سخنگوی صنعت برق در همین رابطه گفت: رعایت دمای آسایش بر روی کولرهای گازی تا ۲۵ درصد و استفاده از دور کند در کولرهای آبی تا ۵۰ درصد میزان مصرف برق این لوازم پرمصرف را کاهش می‌دهد.

وی همچنین با بیان اینکه هر یک درجه افزایش دما در تابستان باعث می‌شود که میزان مصرف برق کشور تا ۱۸۰۰ مگاوات افزایش یابد، گفت: با توجه به روند کاهشی دما در هفته پیش‌رو پیش بینی می‌کنیم تا حدودی از میزان مصرف برق کشور کاسته شود.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی در صنعت برق توسط مشترکان بخش خانگی اضافه کرد: در روزهای اخیر به واسطه افزایش شدید مصرف برق فشار سنگینی بر روی شبکه تولید، توزیع و انتقال برق ایجاد شده است که انتظار داریم با همراهی مشترکان بخش خانگی شاهد کاهش بخشی از این فشار بر روی شبکه باشیم./مهر