سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
۳۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته است 10 شهریور 1402

۳۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته است

معاون وزیر صمت گفت: احیای واحدهای صنعتی جزو اهداف دولت سیزدهم است و از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته است.