سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳
بستر موفقیت برای تکمیل زنجیره ارزش پوشاک در ارس 04 اسفند 1402

بستر موفقیت برای تکمیل زنجیره ارزش پوشاک در ارس

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر هرچند تولیدکنندگان نساجی ترکیه می توانند رقیب جدی برای سرمایه گذاری نساجی ارس باشد، اما به دلیل نبود مناسبات سیاسی و تجاری بین ترکیه و ارمنستان و وجود بازار بزرگی مانند روسیه که هنوز لباس های سنتی در آن محبوبیت دارد بستر موفقیت برای تکمیل زنجیره ارزش پوشاک در ارس را فراهم کرده است.